Saluda del l'Alcalde
13/02/2017

Saluda del l'Alcalde

Manolo Gimeno


Al actualitzar la nostra pàgina Web, vull aprofitar doblement l'ocasió que se m'oferix, en primer lloc per a enviar una salutació cordial tant als veïns del nostre poble com als que no sent-ho, entreu en ella per a buscar qualsevol informació i en segon lloc per a il·lustrar-vos amb algunes dades de la nostra història que espere molt sincerament que siguen del vostre interés. 
 
El nostre poble, ubicat en la comarca de l´Horta Sud, està enclavat, com la guinda d'un pastís, dins del terme municipal d'Alfalfar, municipi que ens rodeja pels quatre punts cardinals. Dista menys d'un quilòmetre tant del centre urbà d'Alfafar com del de Sedaví i a uns sis quilòmetres de València ciutat i està molt pròxim al Parc Natural de l'Albufera, paratge excepcionalment bell en les marjals, en les quals es cultiva l'arròs. 
 
En un estudi realitzat per Josep Maria Tarazona Mas sobre l’orígen de Llocnou de la Corona diu que ”El terme de Llocnou de la Corona i la configuració que fins a hui ha mantingut és el resultat d’un procés històric engegat pel Marqués de Boïl amb la colonització de la partida de la Corona. Un procés de llarga durada que té la seua gènesi i el punt de partida a l’inici del segle XVIII amb l’aprovació de la Real Audiència de l’autorizatció a favor del senyor d’Alfafar per adonar terres i solars en dita partida.
 
Entre les diferents hipótesis que motivaren la primera ocupació de Llocnou, hem de determinar que, amb l’expansió del senyoriu fins a la Corona, el Marques de Boïl estenia al llímit màxim les seues possibilitats per a otorgar establiments dins del terme d’Alfafar en un espai que amb una significativa situació estratègica s’emplaçava molt prop de l’assagador del Calvari que conduïa a la marjal i al camí vell de Russafa. Ensems, no hem d´oblidar que el nou poblament es localitzava concretament en la delimitació marcada pels francs i marjals d’Alfafar”.
 
I es ací on els frares Franciscans Recoletos del Convent de la Corona de Crist de València a mes de la mitat segle XVII (1676) fundaren un convent el qual va quedar completament abandonat després de la desamortització de Mendizábal de 1836 i on se va continuar creant amb el pas dels anys un nucli de població i que al dia de hui es el nostre poble.
 
Fins mitjan del passat segle XX Llocnou de la Corona estava rodejat d'una fèrtil horta, i els seus veïns es dedicaven majoritàriament a l'agricultura. En l'actualitat estem rodejats de grans centres comercials, potser la nostra zona siga una de les àrees comercials més grans de tota la província.
 
El nostre xicotet nucli urbà està format per huit carrers que ocupen tot el terme municipal que és tan sols de 0,04 km. quadrats.
 
Actualment el creixement urbanístic d'Alfalfar i Sedaví ha unit els nostres municipis sense que hàgem perdut per això eixa particularitat de poble tranquil, sent la majoria de les seues vivendes antigues cases de llauradors,  on encara és possible una alta qualitat de vida, per la que sempre hem sigut reconeguts i envejats. 
 
En les passades eleccions municipals els nostres veïns ens van tornar a ratificar la seua confiança per a continuar governant l'ajuntament pel que continuem mantenint la política basada en abaixar tot el possible els impostos, sense per això deixar d'atendre les necessitats dels nostres veïns i continuar millorant les infraestructures locals. 
 
Les nostres festes al Corpus Cristi potser serà la millor ocasió per a vindre a conéixer-nos i disfrutar de la nostra hospitalitat
 
 
 
 

Saluda del Alcalde.

 
Al actualizar nuestra página Web, quiero aprovechar doblemente la ocasión que se me ofrece, en primer lugar para enviar un saludo cordial tanto a los vecinos de nuestro pueblo como a los que no siéndolo, entráis en ella para buscar cualquier información y en segundo lugar para ilustraros con algunos datos de nuestra historia que espero muy sinceramente que sean de vuestro interés. 
 
Nuestro pueblo, ubicado en la comarca de l´Horta Sud, está enclavado, como la guinda de un pastel,  dentro del término municipal de Alfalfar, municipio   que  nos rodea por los cuatro puntos cardinales. Dista menos de un kilómetro tanto del centro urbano de Alfafar como del de Sedaví y a unos seis kilómetros de Valencia ciudad y está muy cerca del Parque Natural de la Albufera, paraje excepcionalmente bello en cuyas marjales  se cultiva el arroz.
 
En un estudio realizado por Josep MariaTarazona Mas sobre el origen de Llocnou de la Corona, dice que "El término de Llocnou de la Corona y la configuración que hasta hoy ha mantenido es el resultado de un proceso histórico puesto en marcha por el Marqués de Boïl con la colonización de la partida de la Corona. Un proceso de larga duración que tiene su génesis y el punto de partida al inicio del siglo XVIII con la aprobación por la Real Audiencia de la autorización a favor del señor de Alfafar para dar tierras y solares en dicha partida.
 
Entre las diferentes hipótesis que motivarán la primera ocupación de Llocnou, debemos determinar que, con la expansión del señorío hasta la Corona, el Marqués de Boïl extendía al límite máximo sus posibilidades para otorgar establecimientos dentro del término d'Alfafar en un espacio que con una significativa situación estratégica emplazado muy cerca del azagador del Calvario que conducía a la marjal y al camino viejo de Ruzafa. Juntamente, no hemos de olvidar que el nuevo poblamiento se localizaba concretamente en la delimitación marcada por los terrenos francos y las marjales de Alfafar”.
 
Hasta mediados del pasado siglo XX Llocnou de la Corona estaba rodeado de una fértil huerta, y sus vecinos se dedicaban mayoritariamente a la agricultura. En la actualidad estamos rodeados de grandes centros comerciales, quizá nuestra zona sea una de las áreas comerciales más grandes de toda la provincia. 
 
Nuestro pequeño casco urbano está formado por ocho calles que ocupan todo el término municipal que es tan solo de 0,04 km. cuadrados.
 
Actualmente el crecimiento urbanístico de Alfalfar y Sedaví ha unido nuestros municipios sin que hayamos perdido por ello esa particularidad de pueblo tranquilo siendo la mayoría de sus viviendas antiguas casas de labradores donde todavía es posible una alta calidad de vida, por la que siempre hemos sido reconocidos y envidiados.
 
En las pasadas elecciones municipales nuestros vecinos nos volvieron a ratificar su confianza para seguir gobernando el ayuntamiento por lo que continuamos manteniendo la política basada en bajar todo lo posible los impuestos, sin por ello dejar de atender las necesidades de nuestros vecinos y seguir mejorando las infraestructuras locales.
 
Nuestras fiestas al Corpus Cristi quizá sea la mejor ocasión para venir a conocernos y disfrutar de nuestra hospitalidad.

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31